Ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Email In PDF.

Kết quả hình ảnh cho logo bộ xây dựngNgày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1390/QĐ-BXD về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề; Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng căn cứ mẫu và hướng dẫn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng, ban hành Quy chếhoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, địa phương.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1390/QĐ-BXD.

 

Link bài: http://www.moc.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/343080/ban-hanh-mau-va-huong-dan-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-quy-che-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.html

 

Nguồn: http://www.moc.gov.vn

15:20 04/01/2017


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected]hoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung