Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

Email In PDF.

I.- ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HỘI:

- Công dân Việt Nam có trình độ từ: Công nhân kỹ thuật (bậc 6/7), trung cấp (có 3 năm kinh nghiệm), cao đẳng, đại học, trên đại học đang làm việc trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tán thành Điều lệ và tự nguyện làm đơn gia nhập Hội đều có thể được kết nạp làm hội viên của Hội.

- Hội viên tập thể là những tổ chức hoạt động nghiên cứu, đào tạo, quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng.

- Hội viên của Hội Xây dựng có thể tham gia các Hội khác.

 

II.- QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN:

1) Quyền lợi của hội viên:

 • Được tham gia các hoạt động của Hội;
 • Được tham gia các gia các hội thảo, hội nghị, triển lãm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn… do Hội tổ chức (dưới hình thức miễn hoặc giảm thu phí tham dự).
 • Hội viên cá nhân hội đủ điều kiện theo quy định sẽ được xét giới thiệu với Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam để đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam – ASEAN (là chứng chỉ hành nghề có giá trị trong khu vực Đông Nam Á);
 • Hội viên là tổ chức được giới thiệu thông tin của đơn vị trên website: hoixaydunghcm.vn và được kết nối với website qua logo của đơn vị.
 • Mỗi tháng được cung cấp miễn phí Tạp chí chuyên ngành xây dựng do Hội phát hành hoặc Trung ương Hội phát hành: 01 (một) quyển đối với hội viên cá nhân; 02 (hai) quyển (đối với hội viên tập thể).
 • Được thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số;
 • Được ứng cử và đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội và được cử làm đại diện hoặc đại biểu đi dự đại hội cấp trên;
 • Được Hội giúp đỡ về tinh thần và vật chất trong khả năng của Hội để tham gia phổ biến kiến thức khoa học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống;
 • Hội viên có những đóng góp tích cực cho hoạt động Hội sẽ được Hội khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng;
 • Được giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi trong các cuộc tham quan, tiếp thị, trao đổi kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong phạm vi pháp luật.

2) Nghĩa vụ của hội viên:

 • Tôn trọng Điều lệ của Hội, thi hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết và chủ trương của Hội;
 • Tích cực thực hiện các nhiệm vụ do Hội phân công;
 • Tích cực tuyên truyền,vận động, mở rộng hoạt động, làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Hội, phát triển hội viên;
 • Tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ.
 • Tích cực tham gia phổ biến kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

MẪU CHỨNG NHẬN - QUYẾT ĐỊNH

 


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung