Thuận Việt nằm trong TOP100 - Xếp hạng năng lực TVTK năm 2014

Thứ ba, 05 Tháng 5 2015 13:01
In

Bộ Giao thông vận tải đã công bố kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn Thiết kế năm 2014 với quyết định số 1441/QĐ-BGTVT. Theo đó Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt đã được tăng hạng lĩnh vực Tư vấn Thiết kế Đường bộ :

 

Năm 2012 : Hạng 96

 

Năm 2013: Hạng 104

 

Năm 2014: Hạng 94 (xem http://www.mt.gov.vn/vn/tin-tuc/36473/cong-bo-xep-hang-nang-luc-cac-to-chuc-tu-van-nganh-gtvt-nam-2014.aspx)

 

Bằng sự nổ lực của toàn thể anh chị em trong công ty đã vươn lên không ngừng, Công ty đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được những kết quả trong năm 2014 như vừa như nêu trên. Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ ngày càng tốt hơn cho các khách hàng với khối óc, con tim của mình.

 

Link bài: http://www.tven.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=18&lang=vi

 

Nguồn: http://www.tven.vn
Thứ hai, 04 Tháng 5 2015 11:58

Tin mới hơn
Các bài đã đăng: