Mời dự báo cáo khoa học "Cát xây dựng và cát hút - Lý giải khoa học về sạt lở trên diện rộng và ngập nước đô thị" ngày 01/12/2017 tại TP. Hồ Chí Minh

Email In PDF.
   LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  VÀ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 203/GM-LHH                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi: Quý vị Hội viên Hội KHKT Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

                 - Quý vị đồng nghiệp ngành xây dựng

                 - Các tổ chức, cá nhân có quan tâm...         

 

Nhà Văn hóa Khoa học (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) và Hội Khoa học và Kỹ thuật Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời quý vị đến dự buổi báo cáo khoa học:

 

"CÁT XÂY DỰNG VÀ CÁT HÚT - LÝ GIẢI KHOA HỌC VỀ SẠT LỞ TRÊN DIỆN RỘNG VÀ NGẬP NƯỚC ĐÔ THỊ"

 

Thời gian:  8 giờ 30 thứ sáu, ngày 01/12/2017

 

Địa điểm: Hội trường (tầng 2) Liên hiệp các Hội KH & KT TP. HCM.

                  224 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. HCM

 

Báo cáo viên: GS.TS. Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

 

Rất mong quý vị sắp xếp thời gian đến dự.

 

Trân trọng./.

 

>>> Vui lòng tải Giấy mời TẠI ĐÂY

 

                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Như kính gửi,                                                                   (Đã ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT                                                                   GS.TS. CHU PHẠM NGỌC SƠN

Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanh[email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung