Công nhận năng lực giám sát kỹ thuật công trình xây dựng

Email In PDF.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Độ tại hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hỏi :


Công ty chúng tôi được thành lập năm 2010, trong giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp có chức năng hành nghề hoạt động tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi. Đến nay năm 2015, công ty đã tham gia giám sát trên 5 công trình thủy lợi cấp IV. Số lượng kỹ sư có giấy chứng chỉ hành nghề giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi là 3 kỹ sư (có đóng bảo hiểm).


Chúng tôi được biết, theo khoản 3, Điều 51 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì đơn vị được giám sát công trình cấp III (đã giám sát được ít nhất 5 công trình cấp IV): “Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại”. Nhưng vừa rồi đăng ký thông tin năng lực công ty trên trang web của Sở Xây dựng thì Sở chỉ công nhận cho công ty chúng tôi giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi cấp IV.


Vậy, chúng tôi muốn được biết Sở Xây dựng chỉ công nhận năng lực giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi của công ty chúng tôi trên trang web của Sở là từ cấp IV trở xuống có đúng không?


Sau khi xem xét Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì "Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện đế xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại".


Vì vậy, công ty của ông đã tham gia giám sát 5 công trình thủy lợi cấp IV thì Sở Xây dựng cần xem xét để công nhận năng lực giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III cho Công ty.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Link bài: http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/2/-/faq/zb2O/263550/cong-nhan-nang-luc-giam-sat-ky-thuat-cong-trinh-xay-dung.html

 

Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn
7/8/15 7:00 AM

Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung