Cách tính bù giá xăng, dầu trong giá ca máy xây dựng khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Email In PDF.

Câu hỏi của bạn Hoàng Thuận tại hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hỏi :


Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 932/TTĐT-TTPA ngày 22/12/2011 của ông Hoàng Thuận ở Tây Nguyên hỏi về cách tính bù giá xăng, dầu trong giá ca máy xây dựng khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.


Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:


Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC = 1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm: tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng, giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.840 đồng/lít. Do đó, nếu dự án của bạn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KĐCMTC = 1,08 theo như hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì việc tính bù giá xăng, dầu áp dụng theo văn bản số 1708/BXD-KTXD ngày 21/8/2008 của Bộ Xây dựng về việc bù giá xăng, dầu trong chi phí thi công xây dựng công trình;


Trường hợp dự án áp dụng bộ đơn giá của tỉnh, trong đó giá nhiên liệu khác với hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì Chủ đầu tư có thể chủ động tính toán điều chỉnh trực tiếp chi phí nhiên liệu xăng, dầu trong giá ca máy hoặc xác định hệ số điều chỉnh KĐCMTC mới cho phù hợp (trên cơ sở hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình).


Vụ Kinh tế Xây dựng
Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung