Thế nào là nhà thầu phụ?

Email In PDF.

Công ty Cổ phần Xây dựng X tham dự đấu thầu gói thầu xây lắp: “Nạo vét sông ngòi đoạn từ xã A đến xã B kết hợp nâng cấp đường cứu hộ của huyện Y”.

                                                                    

Hồ sơ mời thầu (HSMT) của Bên mời thầu có nêu: Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thực hiện gói thầu, nhà thầu chính phải kê khai đầy đủ danh sách nhà thầu phụ. Đồng thời, phải cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến nhà thầu phụ như hợp đồng nguyên tắc, giấy đăng ký kinh doanh, liệt kê các loại máy móc, thiết bị, nhân lực thi công của nhà thầu phụ sẽ tham gia thực hiện gói thầu.

Đối với các hạng mục công việc chính của gói thầu đã được ghi rõ trong Bảng tiên lượng của HSMT như: Xây đúc kè, Nâng cấp đường, Nạo vét tuyến chính, Công ty Cổ phần Xây dựng X phải đi thuê để thực hiện một số công việc thí nghiệm hiện trường, bao gồm: xác định cường độ bê tông, độ dầm chặt của đất... và Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm Z về việc này.

Hỏi: Trong trường hợp nêu trên, đơn vị thí nghiệm Z có phải là nhà thầu phụ hay không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Đấu thầu: “Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu”.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty Cổ phần Xây dựng X nêu trên, cần xác định rõ Công ty chỉ thuê thiết bị thí nghiệm hay thuê đơn vị thí nghiệm để thực hiện một phần công việc của gói thầu là thí nghiệm hiện trường.

Trường hợp Công ty tự thực hiện thí nghiệm và chỉ ký hợp đồng thuê thiết bị thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm Z thì đơn vị này không được coi là nhà thầu phụ trong trường hợp nêu trên. Khi đó, tùy thuộc yêu cầu của HSMT, nhà thầu thường chỉ cần nêu rõ trong hồ sơ dự thầu về thiết bị đi thuê và kèm theo giấy tờ xác nhận (bản sao hợp đồng, bản cam kết…) để chứng minh khả năng huy động được thiết bị cho gói thầu.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê đơn vị thí nghiệm Z để thực hiện phần công việc của gói thầu (trong trường hợp nêu trên là công việc thí nghiệm hiện trường, bao gồm: xác định cường độ bê tông, độ dầm chặt của đất) thì đơn vị thí nghiệm Z được hiểu là nhà thầu phụ. Theo đó, nhà thầu chính phải tuân thủ theo quy định nêu trong HSMT như kê khai danh sách, cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến nhà thầu phụ theo yêu cầu của HSMT nêu trên.
 

Ban biên tập
Nguồn:muasamcong.vn


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung