Kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng áp dụng QCVN 16:2014/BXD

Email In PDF.

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Lĩnh tại hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hỏi :

Theo quy định chung của QCVN 16:2014/BXD tại mục 1.4.3 quy định “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.” Tuy nhiên đối với nhóm sản phẩm cột liệu cho bê tông và vữa quy định tại mục 2.8 Phần 2 QCVN 16:2014/BXD chủ yếu là cốt liệu nhỏ (cát) và cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông trên thị trường tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận trong khu vực thì các nhà khai thác mỏ đều chưa có các chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Tất cả các công trình xây dựng trong quá trình sử dụng vật liệu để thiết kế, tính toán thành phần bê tông, vữa đều chỉ lấy mẫu đem đi thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu. Qua quá trình kiểm tra, rà soát các kết quả thí nghiệm vật liệu đều thiếu 02 chi tiêu là hàm lượng ion clo (Cl-) và khả năng phản ứng kiềm silic như quy định trong bảng 2.8 QCVN 16:2014/BXD.

Vậy cho tôi hỏi: Việc cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các công trình xây dựng phải thực hiện thí nghiệm bổ sung các chỉ tiêu hàm lượng ion clo (Cl-) và khả năng phản ứng kiềm silic của 02 loại cốt liệu dùng cho bê tông và vữa như nêu trên để làm cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng là phù hợp và đúng quy định hay không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học công nghệ &môi trường có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng đã có hiệu lực từ ngày 01/11/2014. Do vậy, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên tại QCVN 16:2014/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường kể từ ngày 01/11/2014 phải đánh giá chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy tại Sở Xây dựng tại địa phương.

Cốt liệu cho bê tông và vữa thuộc sản phẩm, hàng hóa quy định có tên trong QCVN 16:2014/BXD. Hai chỉ tiêu kỹ thuật (hàm lượng ion Clo và khả năng phản ứng kiềm-silic) có ảnh hưởng đến độ bền, tuổi thọ của bê tông và vữa. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng tại địa phương yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ đầy đủ việc thí nghiệm hai chỉ tiêu này theo quy định của QCVN 16:2014/BXD.

Link bài: http://www.xaydung.gov.vn/en/2/-/faq/zb2O/277641/kiem-soat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-ap-dung-qcvn-16-2014bxd.html


Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn
11/2/15 1:47 PM


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung