Công văn số 10062/SXD-VLXD ngày 10/7/2017 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 17:50
In

Công văn số 10062/SXD-VLXD ngày 10/7/2017 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

 

 

Link bài: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/vat-lieu-xay-dung;jsessionid=6760A5F89967A43EBA4EC802FAFC2793?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center-right-1&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=1603659&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

 

 

Nguồn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

(13/7/2017 13:17)


Tin mới hơn
Các bài đã đăng: