Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 11:05
In

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình để các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là hợp đồng thi công) thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án).Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công bố kèm theo Thông tư này sử dụng cho hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên gioa thầu là tổng thầu thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện cho phù hợp.Khi sử dựng mẫu hợp đồng công bố kèm theo thông tư này để thỏa thuận, ký kết hợp đồng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể gói thầu, các quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hướng dẫn của Thông tin này.Những nội dung về hợp đồng thi công không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu hợp đồng thi công.


 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 09/2016/TT-BXD.

 

Link bài: http://www.xaydung.gov.vn/en/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/140/296677/huong-dan-hop-dong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh.html

 

Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn
4/14/16 7:00 AM

Tin mới hơn
Các bài đã đăng: