Triển khai Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng

Email In PDF.

Kết quả hình ảnh cho văn bản hết hiệu lựcNgày 30/12/2016, Bộ Xây dựng có Quyết định số 1406/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

 

Để đảm bảo các hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện; Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố; Hội; Hiệp hội ngành xây dựng; Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng) để triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện.

 

Đính kèm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

 

Link bài: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cap-chung-chi-hanh-nghe?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center-right-1&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=1453987&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

Nguồn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
 (10/3/2017 11:15)

 


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung