Tìm tài liệu     Hiển thị # 

#. DANH MỤC
21. QCVN 16:2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
22. QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
23. TCXDVN 385:2006 "Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng"
24. TCXDVN 366 : 2006 “Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng karst”
25. TCVN 7888:2008 "Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước"
26. TCVN 6260:2009 "Xi măng Poóc lăng Hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật"
27. TCXDVN 323:2004 "Nhà ở cao Tầng tiêu chuẩn thiết kế"
28. QCXDVN 05 : 2008-BXD "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ"
29. TCXDVN 356:2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế"
30. Một số tiêu chuẩn Việt Nam về "Cát xây dựng"
31. TCXDVN 375:2006 - Thiết kế công trình chịu động đất
32. TCXDVN 194-2006 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
33. TCVN 5863:1995 Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
34. TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
35. TCXDVN 305:2004 “Bê tông khối lớn-Quy phạm thi công và nghiệm thu”
36. Tiêu chuẩn: 14TCN 1-2004 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê
37. TCVN 8297 : 2009 - Công trình thủy lợi – đập đất – yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
38. Công nghệ mã số mã vạch
39. Danh sách tiêu chuẩn tiêu chuẩn Xây dựng, Giao thông
40. TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
 
Trang 2 trong tổng số 3 trang.

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung