Phương án, công nghệ thi công hầm Thủ Thiêm. Tài liệu slide bằng tiếng Anh, tuy nhiên không khó để đọc, hiểu.
Các bạn tải cả 3 file rar vào cùng 1 thư mục, chạy file part1 để giải nén.