STTSỐ KÝ HIỆUNGÀY BAN HÀNHTRÍCH YẾU NỘI DUNGCQ BAN HÀNHTẢI VỀ
14845/QĐ-UBND31/12/2020Quyết định về việc Công nhận Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 UBND TPHCM
24352/QĐ-UBND25/11/2020Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí MinhUBND TPHCM
316/2018/NQ-HĐND 08/10/2018Ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020HĐND TPHCM
468/QĐ-TTg18/01/2017Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
525/02/2016Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TPHCMUBND TPHCM
6111/2015/NĐ-CP03/11/2015Nghị định về Phát triển Công nghiệp hỗ trợCHÍNH PHỦ
75593/QĐ-UBND02/11/2015Quyết định về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh UBND TPHCM
84213/QĐ-UBND26/8/2015Quyết định về tổ chức lại Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Công Thương thành Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí MinhUBND TPHCM