Chi tiết | Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh


Hiển thị Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
PropertyValue
TênQuyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc tính

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Tên fileLink: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=EXT_BOCUCVANBAN&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_pos=1&p_p_co
Kích cỡLink
Loại filevn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=EXT_BOCUCVANBAN&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_pos=1&p_p_co (Mime Type: link)
Người đăngadmin
Tạo trên: 11/24/2017 17:16
Lượt xemEverybody
Maintained byEditor
Xem666 Xem
Nâng cấp vào 11/24/2017 17:17
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum